logo

Hírek

2021-12-07

Magyar Fiatalok 2021 - Elégedetlenség, polarizáció, EU-pártiság

Megjelent Bíró-Nagy András és Szabó Andrea a magyar fiatalokat regionális összehasonlításban vizsgáló ifjúságkutatása.
Magyar Fiatalok 2021 - Elégedetlenség, polarizáció, EU-pártiság

A Magyar Fiatalok 2021 kutatás egy nagyszabású nemzetközi ifjúságkutatási projekt részeként született meg. A Friedrich-Ebert-Stiftung támogatásával 2021 tavaszán és nyarán egyszerre hét országban (a visegrádi és a balti országokban) lebonyolított ifjúságkutatás célja az volt, hogy azonos módszertannal és közös kérdésekkel tárja fel a 15–29 éves korosztály értékrendjét, véleményeit és preferenciáit. A Magyar Fiatalok 2021 kutatás eredményeinek elemzésekor kifejezetten törekedtünk arra, hogy éljünk a regionális összehasonlíthatóság kivételes lehetőségével: a magyar adatokat rendre a többi visegrádi ország kontextusában elemeztük. Szintén célunk volt, hogy ahol lehetséges, a korábbi évtizedek hazai ifjúságkutatási eredményeinek fényében értelmezzük a 2021-es helyzetet.

A magyar kontextus sajátossága, hogy a vizsgált korosztály politikai szocializációja nagyrészt vagy teljes egészében a 2010 utáni Orbán-kormányok idején zajlott. A 15–29 évesek közül a fiatalabbak közéleti eszmélése a 2021-ben is hatalmon lévő rezsim alatt történt, míg a húszas éveik második felében járók esetében is elmondható, hogy felnőtt koruk egészét Fidesz-kormányok alatt töltötték. Ennek fényében különösen fontosnak tartottuk, hogy a közös régiós kérdőívet az Orbán-rezsimre vonatkozó további, speciálisan magyar kérdésekkel egészítsük ki, annak érdekében, hogy megismerhessük a magyar fiatalok véleményét a demokrácia hazai verziójáról.

Kutatásunk összességében nemcsak azt teszi lehetővé, hogy mélyfúrást végezzünk a magyar fiatalok gondolkodásában (legyen szó akár az oktatásról, a munkavállalásról, a kivándorlásról, a családalapításról vagy a közéletről), hanem abban is segítséget nyújt az olvasónak, hogy el tudja helyezni a hazai folyamatokat a regionális trendek között, és ezáltal minden korábbinál egyértelműbben rajzolódjon ki, hogy miben különlegesek és miben számítanak átlagosnak a magyar fiatalok.

Bíró-Nagy András és Szabó Andrea "Magyar Fiatalok 2021" című tanulmánya innen letölthető. Vissza

Magunkról

A Policy Solutions egy budapesti székhelyű politikai elemző és tanácsadó intézet, amely elkötelezett a demokrácia, a szolidaritás, az esélyteremtés, a fenntarthatóság és az európai integráció iránt. Munkánk fókuszában a magyar és az európai uniós politikai folyamatok értelmezése áll. Kiemelt kutatási területeink közé tartozik a demokrácia minőségének vizsgálata, az euroszkepticizmus, a populizmus és a szélsőjobboldal mozgatórugóinak elemzése, valamint a választáskutatás. 

Tovább

Facebook

Kövess minket Facebook-on!

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel a Policy Solutions hírlevelére!